Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 
In het kader hiervan bieden wij alle gebruikers van onze webshops de mogelijkheid inzicht te krijgen in de op onze sites vastgelegde persoonsgegevens.
Hiertoe kunt u inloggen op de site met uw zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
Binnen onze organisatie maken wij verder op geen enkele wijze gebruik van de door u overhandigde gegevens. Wij sturen geen mailings en/of nieuwsbrieven, en verkopen geen data aan derden.
Mocht u desondanks uw gegevens verwijderd willen zien van onze websites, kunt u uw account door ons laten verwijderen. Stuur hiervoor een email naar admin@zazi-brands.com, vermeld daarin met welk e-mail adres u zich aangemeld heeft, en om welke shop het gaat.  Wij zullen dan uw account verwijderen.

Zazi Brands - Lovestation22 © 2018